14k Gold + Diamond Disc Charm
14k Gold + Diamond Disc Charm
$ 465.00

14k Gold + Diamond Disc Charm

A 14k gold flat disc with a halo of diamonds around the edge

-diameter: 1/2"